Svetaines struktura
2019-08-22

Šokio teatras

2019-02-19

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatras


okio teatras

Per trumpą laiką – vos vienuolika mėnesių – šalia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus atsirado labai reikalingas pastatas – Šokio teatras. Tai vienas pirmųjų kultūros objektų, statytų už ES struktūrinių fondų lėšas, kurio autorius – architektas Rimas Valeckas. Be to, tai vienintelis teatras, pastatytas nepriklausomoje Lietuvoje.
Šokio teatro viduje įrengta standartus atitinkanti scena, šiuolaikiška garso, vaizdo, apšvietimo aparatūra, 400 sėdimų vietų žiūrovų salė, speciali baleto artistams skirta danga, nesudėtinga dekoracijų keitimo technika.
Naujasis statinys – didelis džiaugsmas ir mokiniams, ir mokyklos pedagogams. Šokio teatre mokysis ir kurs būsimieji baleto artistai ir šiuolaikinio šokio atlikėjai , tai nauja erdvė menininkų kūrybos raiškai skleistis: čia galės savo sumanymus įgyvendinti šokėjai, muzikai, dailininkai, aktoriai, režisieriai, choreografai.
Šokio teatras – tai erdvi ir tinkanti visokeriopiems įgūdžiams lavinti repeticijų ir sceninės praktikos aikštelė. Jau dešimtmetį gyvuojantis teatras kasmet savo sezoną pradeda atnaujinęs ir praturtinęs repertuarą. Čia vyks ne tik baleto, bet ir šokio spektakliai, įvairūs muzikiniai renginiai ir spektakliai mažiesiems žiūrovams. Tai ko gero vienintelė vieta kur profesionalūs spektakliai ir koncertai atliekami vaikų – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių.
Jei Jus traukia nepaprastas meno pasaulis, nesuklysite atėję į mūsų Šokio teatrą.
Čia Jūs visada laukiami!

  ŠOKIO TEATRO TINKLALAPIS

Baleto skyriuje dirba

2019-01-28

Direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui

 Eligijus Butkus 


Koncertinės ir sceninės praktikos specialistė

Giedrė Zaščižinskaitė - Keblienė

 

Klasikinio šokio technikos bei praktikos mokytojai:

Deimantė Karpušenkovienė klasikinio, duetinio šokio, barre-a-terre ir kūno formavimo,gimnastikos metodinės komisijos pirmininkė

Loreta Bartusevičiūtė - Noreikienė 

Neli Beredina 

Audronė Domeikienė

Gražina Dautartienė

Liudmila Grava  

Deimantė Karpušenkovienė 

Marija Kiršienė 

Danielius Kiršys 

Rūta Kudžmaitė - Daraškevičienė

Jolanta Liaugminienė 

Aleksandr Semionov 

Petras Skirmantas 

Jolanta Vymerytė 

Inga Kibildienė

Kristina Kanišauskaitė-Navickienė


Duetinio šokio mokytojas

Jurij Melnikov

 

Barre-a-terre mokytojai

Marina Levickienė 

Kristina Kanišauskaitė-Navickienė


Kūno formavimo mokytojai

Algirdas Papickas

Jurij Melnikov


Gimnastikos mokytoja

Svetlana Jasevičienė 

 

Modernaus/šiuolaikinio šokio mokytojai 

Lina Puodžiukaitė - Lanauskienė -modernaus ir šiuolaikinio šokio, aktorinio meistriškumo moderniame šokyje, kompozicijos ir improvizacijos, teatro ir baleto istorijos ,jogos metodinės grupės pirmininkas

Lina Puodžiukaitė - Lanauskienė 

Sigita Juraškaitė

Goda Laurinavičiūtė

Miglė Praniauskaitė


Kompozicijos ir improvizacijos mokytojai

Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė

Sigita Juraškaitė

Goda Laurinavičiūtė


Gatvės šokių mokytojas

Jevgenij Tichonov


Jogos mokytoja

Brigita Paulauskienė 


Teatro, baleto istorijos mokytojai

Jelena Malikėnienė 

Lina Puodžiukaitė – Lanauskienė


Muzikos analizės ir pasaulio ritmų mokytojas

Vytautas Jurgutis 


Aušra Gineitytė charakterinio, l. liaudies, istorinio šokio metodinės ,aktorinio meistriškumo balete,improvizacijos ,grimo komisijos pirmininkė

Charakterinio šokio mokytojai              

Aušra Gineitytė


Istorinio šokio mokytojai

Deimantė Karpušenkovienė 

Jolanta Liaugminienė 


Lietuvių liaudies šokio mokytoja

Raminta Čyplytė


Aktoriaus meistriškumo mokytojai

Vaidotas Martinaitis

Živilė Baikštytė


Grimo mokytoja

Jurgita Beržiūnė

 

Improvizacijos mokytojai

Vytautas Brazdylis

Aušra Gineitytė


Akompaniatoriai

Judita Plytnikienė  - akompaniatorių metodinės komisijos pirmininkė

Olga Beliukevičienė 

Audronė Bernotavičienė 

Nida Butkevičienė 

Idalija Dirsienė 

Jelena Isakova 

Jurgita Kazakevičiūtė 

Marija Kižina 

Dalia Lapienienė  

Rita Liutenko 

Vilija Urbonienė 

Liudmila Taranikova 

Audronė Uzdraitė 

Birutė Vanagė

Loreta Zinkevičienė 

Eglė Gabrėnaitė

Agnė Jurkūnienė


Šokio akompanavimo mokytojai

Audronė Uzdraitė  – šokio akompanavimo metodinės komisijos pirmininkė

Atamalian Jelizaveta

Balčytienė Violeta 

Beliukevičienė Olga

Butkevičienė Nida

Dirsienė Idalija

Grušnienė Dovilė

Jurkevičiūtė - Navickienė Eglė

Jurkšaitė Danielė

Jurkūnienė Agnė

Kazakevičiūtė Jurgita

Lapienienė Dalia

Urbonienė Vilija

Minkevičienė Jolanta

Pečiukonytė Vilma

Plytnikienė Judita

Rudaitienė Jūratė

Savickienė Raimonda

Scerinienė Indra

Uzdraitė Audronė

Zinkevičienė Loreta

Vasiliauskaitė Dalia

Žarskus Eugenijus

Žukauskienė Natalija

Baleto skyrius

2019-02-01

IMG 2619

Baleto skyriuje moksleiviai rengiami darbui profesionaliuose teatruose (Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Kauno ir Klaipėdos muzikiniuose teatruose, Kauno šokio teatre „Aura", Valstybiniame Lietuvos dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva" ir kt.), taip pat studijoms Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Istorija

Lietuvos baleto meno raidą sunku įsivaizduoti be ryškiausių artistų: G. Sakalauskaitės, V. Chlebinsko, L. Bartusevičiūtės, J. Katakino, J. Valeikaitės, P. Skirmanto, Ž. Baikštytės, M. Baužio, E. Špokaitės, E. Smalakio, N. Juškos, O. Konošenko ir daugelio kitų, kurie yra baigę šią mokyklą. Ne vienas mokyklos absolventas garsina Lietuvos vardą šokdamas pasaulio teatruose: J. Dronina (Olandija), M. Baužys (JAV), N. Beliakaitė (JAV), V. Putriūtė (JAV).

1952 m. baletmeisterio V. Grivicko, baleto trupės vadovo ir baletmeisterio M. Moisejevo ir pedagogės K. Salnikovos-Moisejevos iniciatyva prie Vilniaus dešimtmetės muzikos mokyklos buvo atidarytas choreografijos skyrius. Baleto solistas H. Kunavičius tapo šio skyriaus vadovu. 1963 - 2001 m. choreografijos skyriui, vėliau reorganizuotam į Vilniaus baleto mokyklą, vadovavo L. Ramanauskienė-Navickytė. 2001 m. baleto mokykla reformuota į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrių, kuriam šiuo metu vadovauja Eligijus Butkus.

Baleto skyriaus mokiniai yra laimėję prizines vietas ne viename tarptautiniame konkurse Lozanoje (Šveicarija), Moroje (Švedija), Grasse (Prancūzija), Dželsone (JAV), Nagojoje (Japonija), Helsinkyje (Suomija), Berlyne (Vokietijoje), Sankt-Peterburge, Permėje, Maskvoje (Rusija).

 

Mokslas

Į Baleto skyriaus klasikinio šokio specializaciją mokiniai gali būti priimami nuo pirmos klasės. Per 13 mokymosi metų jie įsisavina klasikinio, modernaus, charakterinio, lietuvių liaudies, istorinio šokių stilius, taip pat vyksta duetinio šokio, aktoriaus meistriškumo, improvizacijos, grimo, kūno formavimo, fortepijono pamokos.

Nuo 2010 metų baleto skyriuje ruošiami modernaus/šiuolaikinio šokio atlikėjai. Programoje, be modernaus, šiuolaikinio bei klasikinio šokių technikų, jie mokomi aktorinio meno, supažindinami su liaudies, sportiniais, gatvės šokių stiliais, ugdomi jų improvizacijos bei kompozicijos gebėjimai. Mokiniai įgyja Baleto artisto ir Šiuolaikinio šokio atlikėjo specialybę, jiems įteikiami diplomai. Vaizdo įrašas apie baleto skyrių.

Šokio teatras

Mokinių profesiniam brandumui didelės reikšmės turi intensyvi kūrybinė veikla. Todėl mokykloje kiekvienais metais organizuojami renginiai, skatinantys mokinių kūrybiškumą ir profesinį tobulėjimą. 2009 m. prie Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atsidarytas Šokio teatras. Jame rodomi mokyklos spektakliai: ,,Baltaragio malūnas'' (2013 m. dalyvavo Lietuvos pristatymo renginyje UNESCO Didžiojoje salėje Paryžiuje), ,,Kopelija'', pradinukų spektaklis ,,Spalvos'', šiuolaikinio šokio spektaklis ,,Metų laikai''. Kasmet rengiamas kalėdinis baleto vakaras ,,Vive le ballet'', baigiamieji mokinių GALA koncertai, mokinių kompozicijų vakarai. Gražia tradicija jau tapę naujametiniai renginiai ir spektakliai-premjeros.

Partneriai

Mūsų skyriaus pedagogai ir moksleiviai nuolat bendradarbiauja su Nacionaliniu operos ir baleto teatru: moksleiviai dalyvauja teatro klasikinio repertuaro spektakliuose ,,Miegančioji gražuolė'', ,,Gulbių ežeras'', ,,Bajaderė'', šoka mokyklos spektaklyje „Pelenė". 2012 m. pradėtas organizuoti modernaus/šiuolaikinio šokio moksleivių baigiamasis koncertas kartu su Kauno šokio teatru „Aura".

Apdovanojimai

Buvusiems mokyklos auklėtiniams, dabar – jau ryškiems baleto solistams, mokyklos pedagogams teikiami valstybės apdovanojimai ir teatrinės premijos: L. Bartusevičiūtei-Noreikienei, J. Katakinui, E. Špokaitei ir E. Smalakiui - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinai. Baltijos asamblėjos meno premijos laureatu tapo M. Baužys. Teatro šv. Kristoforo premijos laureatai – A. Cholina, R. Jezerskytė, M. Baužys, E. Špokaitė, V. Chlebinskas, J. Smoriginas, Ž. Baikštytė, N. Juška, A. Daraškevičius. 2005 m. Kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos kryžius" už geriausią 2004-2005 m. sezono choreografiją laureatais tapo A. Bagdzevičienė, V. Brazdylis, A. Domeikienė, V. Kudžma, M. Levickienė ir P. Skirmantas.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis