Svetaines struktura
2019-05-25

NACIONALINĖ M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ PAREIGOMS UŽIMTI

2019-05-17

NACIONALINĖ M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA
SKELBIA ATRANKĄ ANGLŲ KALBOS, PRANCŪZŲ KALBOS IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Motyvacinį laišką (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas);
7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.
(Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. gegužės 14 d., pabaiga 2019 m. gegužės 28 d. 16.00 val.).
Dokumentai iš anksto susitarus telefonu gali būti pateikiami asmeniškai adresu T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėjai Aušrinei Poškienei (kab. 022), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Aušrinė Poškienė, tel. (8 5) 2100745, 861236839 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Dėl detalesnės informacijos apie darbo pobūdį skambinti direktoriaus pavaduotojai bendrajam ugdymui Nijolei Likienei tel. +37068744606.
Apie atrankos (pokalbio žodžiu) laiką ir vietą informuosime tik atrinktus kandidatus iki 2019 m. gegužės 28 d. 17 val.

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: Anglų kalbos mokytojas (-a);
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 24 kontaktinės valandos per savaitę
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos su galimybe sutartį pratęsti neterminuotam laikotarpiui
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo mokykloje patirtis vertinama kaip privalumas

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: Prancūzų kalbos mokytojas (-a);
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 18 kontaktinės valandos per savaitę 2-11 klasių mokiniams.
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki prancūzų kalbos mokytojos vaiko priežiūros atostogų pabaigos.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo mokykloje patirtis vertinama kaip privalumas

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJA (-AS)

Pareigybės pavadinimas: kūno kultūros mokytoja (-as);
Darbo krūvis, (val. per savaitę): ne daugiau kaip 24 kontaktinės valandos per savaitę 5-8 klasių mergaičių grupei (1 etatas)
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos su galimybe sutartį pratęsti neterminuotam laikotarpiui
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo mokykloje patirtis vertinama kaip privalumas


SKELBIA ATRANKĄ KLASIŲ KURATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI


Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Motyvacinį laišką (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas);
7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.
(Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. gegužės 14 d., pabaiga 2019 m. gegužės 28 d. 16.00 val.).
Dokumentai iš anksto susitarus telefonu gali būti pateikiami asmeniškai adresu T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėjai Aušrinei Poškienei (kab. 022), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Aušrinė Poškienė, tel. (8 5) 2100745, 861236839 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Dėl detalesnės informacijos apie darbo pobūdį skambinti direktoriaus pavaduotojai bendrajam ugdymui Nijolei Likienei tel. +37068744606.
Apie atrankos (pokalbio žodžiu) laiką ir vietą informuosime tik atrinktus kandidatus iki 2019 m. gegužės 28 d. 17 val.

KLASIŲ KURATORIUS (-Ė)

Pareigybės pavadinimas: Kuratorius (-ė);
Išsilavinimas – Būtina pedagogo kvalifikacija. Anglų kalbos pedagoginių studijų diplomas ir patirtis auklėjamajame arba mokytojavimo darbe vertinamas kaip didelis privalumas.
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 36 valandos.
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos su galimybe sutartį pratęsti neterminuotam laikotarpiui
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo pobūdis: Klasės kuratorius vykdo LR Švietimo įstatyme nustatytas pareigas, vadovauja 3 (trims) -4 (keturioms) klasėms: planuoja, organizuoja kuruojamų klasių vaikų ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(-si) sunkumus, tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinio tėvus (globėjus), mokyklos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių.

SKELBIA ATRANKĄ VAIRUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

VAIRUOTOJAS:

Pareigybės pavadinimas: Vairuotojas
Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis
Darbo pobūdis: Transporto vairavimas (darbuotojų, moksleivių vežimas pagal poreikį), prekių pakrovimas, iškrovimas.
Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
2.turėti „B“, „C“, „D“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią Vairuotojo sveikatos medicininio patikrinimo pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;
2 turėti ne mažesnį kaip penkių metų vairavimo stažą;
3. išmanyti autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;
4. būti susipažinusiam su autotransporto priemonėms keliamais techninio aptarnavimo bei priežiūros reikalavimais ir su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarka;
5.išmanyti kuro sunaudojimo normas;
6. žinoti Kelių eismo taisyklių reikalavimus bei jų laikytis;
7. išmanyti materialinės atsakomybės, profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus.
8. Turėti ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą

Dėl detalesnės informacijos apie darbo pobūdį skambinti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Linui Donelai tel. +37067930679 arba kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

NACIONALINĖ M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA
SKELBIA ATRANKĄ BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
2. kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Motyvacinį laišką (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas);
5. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas).

Pareigybės pavadinimas: Buhalteris
Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintas išsilavinimas.
Darbo pobūdis ir funkcijos:
• Atlieka ūkines operacijas, susijusias su trumpalaikio turto, atsargų pajamavimu, nurašymu, perdavimu ir ūkiniu judėjimu.
• Tvarko turto apskaitą pagal sandėlius, padalinius, materialiai atsakingus asmenis ir pagal buhalterines sąskaitas. Įveda duomenis į buhalterinės apskaitos programą ir atsako už atitiktį apskaitos dokumentams.
• Pagal poreikį rengia likučių ir apyvartos žiniaraščius.
• Sudaro inventorizacijos žiniaraščius pagal kiekvieną materialiai atsakingą asmenį.
• Tvarko nebalansinių sąskaitų apskaitą.
• Tobulina žinias, kvalifikaciją, profesinius įgūdžius ir gebėjimus.
Reikalavimai:
• Patirtis buhalterinės apskaitos srityje.
• Gebėjimas dirbti Microfft office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėjimas juos taikyti praktiškai.
• Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją.
• Išmanyti pagrindinius apskaitos ir finansų kontrolės principus.
• Turėti bent 5 metų darbo patirtį. Patirtis biudžetiniame sektoriuje vertinamas kaip privalumas.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis