Svetaines struktura
2019-10-18

Mokinio pažinimas, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymas

2019-10-15

Seminaras „Mokinio pažinimas, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymas“

2019 m. spalio 30 d. ir lapkričio 20 d.
Pradžia: 10 val., dalyvių registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Konferencijų salė

Tikslas – stiprinti meninio ugdymo mokytojų sisteminį gero mokymosi link vedančių ugdymo strategijų suvokimą, atpažinimą ugdymo realybėje, pasirengimą taikyti ugdymo procese.

Dalyviai: meninio ugdymo pedagogai.

Anotacija: gabių ir talentingų mokinių ugdymo aktualijas tyrinėjantys mokslininkai (Winebrenner, Brulles, 2012) pripažįsta mokinio pažinimo, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymo svarbą siekiant ugdymo(si) pažangos. Seminaro metu meninio ugdymo pedagogai bus supažindinami su neuromokslo išvadomis, naujausiomis aktualijomis mokinio pažinimo srityje. Supažindinami su ugdymo praktikoje vyraujančiomis didaktinėmis strategijomis – personalizavimo, individualizavimuo, diferencijavimo ir jų pritaikomumo galimybėmis ugdymo praktikoje. Mokinio individualios pažangos skatinimas, fiksavimas ir vertinimas, tikėtinai gali turėti įtakos mokinių pasiekimų gerinimui. Todėl kyla būtinybė gilintis į mokinio pažinimo, didaktinių strategijų taikymo ir vertinimo procesus. Tai yra tęstinis seminaras, kuris yra padalintas į dvi dalis.

Lektorius: Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos lektorė dr. Rasa Nedzinskaitė – Mačiūnienė turi daugiau nei septynių metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Yra įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas užsienio universitetuose (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas, Islandija).

Seminaro programos temos:

Pirma dalis (spalio 28 d.):
Neuromokslo ir edukologijos mokslo aktualijos gabių ir talentingų vaikų ugdymo srityje.
Mokinio pažinimas ir jo pagrindu ugdymo proceso planavimas ir pritaikymas.

Antra dalis (lapkričio 20 d.):
Diferencijuotas, individualizuotas, personalizuotas ugdymas(is)/mokymas(is) – (ne)tapatūs reiškiniai?
Vertinimo procesas ir skirtingi vertinimo tipai (apibendrinamasis, formuojamasis, kriterinis).
Asmens augimas ir individuali pažanga: mokytojo ir mokinio perspektyvos

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Seminaro trukmė: 12 ak. val.
Kaina: 30 eur.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 57 7044 0600 0155 2624

Dalyvių skaičius seminare ribotas, surinkus grupę, registracija nutraukiama.
Registracija vyks iki 2019 m. spalio 21 d.

Registracija: https://forms.gle/qGLV2HfEekXYxexy7

Mokinio pazinimas

Fortepijono siela – meistras, derintojas, pianistas

2019-10-15

Seminaras „Fortepijono siela – meistras, derintojas, pianistas“

2019 m. spalio 29 d.
Pradžia: 10 val., dalyvių registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Konferencijų salė

Tikslas – gilinti fortepijonų/pianinų priežiūros kultūrą, patarti, kaip diferencijuoti skirtingos būklės ir kategorijų instrumentus ir kaip juos prižiūrėti.

Dalyviai: muzikos mokytojai, koncertmeisteriai, akompaniatoriai.

Anotacija: fortepijono specialybės mokytojų sutinkame kiekviename Lietuvos mieste, tačiau fortepijono derintojų labai mažai. Mažas specialistų kiekis ir patikimos informacijos, susijusios su instrumentų priežiūra pianistams trūkumas, sukuria akivaizdžias instrumentų priežiūros kultūros spragas, o jos savo ruožtu sukuria instrumentų priežiūros klaidas ar dėmesio instrumentui stoką. Daugėjant naujų ir brangių instrumentų muzikos mokymo įstaigose, kyla aktualus klausimas: kaip prižiūrėti instrumentus, kas jis kuo ilgiau išlaikytų savo vertę? Seminaro metu lektorius paaiškins kokią įtaką muzikos atlikimo kokybei turi fortepijono pianino priežiūra, kokios instrumentų savybės yra pačios aktualiausios ir kodėl reikia žinoti esminius mechanizmo veikimo principus.

Lektorius: Audrius Blažiūnas derinti instrumentus pradėjo dar fortepijono atlikimo meno studijų laikotarpiu. Pradėjęs nuo restauracijos darbų, apimančių viską – akustiką, mechanizmą ir išorės darbus, visuomet siekė tobulėti, todėl beveik kasmet važiuodavo į stažuotes užsienyje (Italiją, Vokietiją, Suomiją), kur lavino įgūdžius prižiūrimas patyrusių meistrų. Taip pamažu plėtėsi akiratis, todėl pajuto esąs pasiruošęs imtis iniciatyvos ir atsakomybės sukurti Lietuvoje analogų neturėjusią organizaciją – Lietuvos fortepijonų derintojų asociaciją (LFDA). Šiuo metu Audrius Blažiūnas yra jos vadovas, dalinasi patirtimi su kolegomis, veda seminarus ir individualius mokymus, kaip LFDA atstovas vyksta į renginius, skirtus fortepijonų technikams, verčia ir publikuoja straipsnius, 2018 m. išlaikė EPTD (Europiano technician degree) egzaminą.

Seminaro programos temos:

Fortepijono/pianino priežiūra.
Esminiai derinimo ir reguliavimo principai bei periodiškumas.
Instrumentų kokybės kategorijos ir skiriamieji bruožai.
XX a. fortepijono/pianino vystymosi niuansai, aktualūs šių dienų pianistams.
Patarimai renkantis naudotą instrumentą.
Apibendrinimas ir klausimų aptarimas.


Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Seminaro trukmė: 6 ak. val.
Kaina: 15 eur.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 57 7044 0600 0155 2624

Dalyvių skaičius seminare ribotas, surinkus grupę, registracija nutraukiama.
Registracija vyks iki 2019 m. spalio 21 d.

Registracija: https://forms.gle/tBHpXN8sSi1Ljzct6

Fortepijono siela

Šokio ugdymas: tradicija ir alternatyvos

2019-10-15

Seminaras „Šokio ugdymas: tradicija ir alternatyvos“

2019 m. spalio 28 d.
Pradžia: 10.30 val., dalyvių registracija nuo 10.00 val.
Vieta: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Koncertų salė

Tikslas – plėsti šokio mokytojų šokio ugdymo tradicijas, požiūrį ir mokymo metodus.

Dalyviai: šokio mokytojai, kolektyvų vadovai, choreografai, studentai.

Anotacija: šiuolaikiniame pasaulyje tradiciniai šokėjų, ir ypač klasikinio baleto atlikėjų, rengimo būdai dažnai susiduria su pasikeitusiomis vertybėmis, vaikų psichologiniais ir fiziologiniais skirtumais bei paties šokio atlikimo reikalavimais. Šokio pedagogai, dažniausiai remdamiesi savo patirtimi ir susiklosčiusiomis tradicijomis, ne visada sugeba rasti vaikams priimtinus ir jų nežalojančius bendravimo ir bendros veiklos vardiklius. Todėl būsimi šokėjai patiria didelį psichologinį stresą, kuris neretai sąlygoja fizines traumas. Tad kaip suderinti tradiciją, pedagogo patirtį ir jauno šokėjo poreikius bei psichologinį ir fiziologinį saugumą? Šiuos ir kitus šokio ugdymo aspektus savo paskaitoje aptars doc. dr. B Banevičiūtė.

Lektorius A. Liachovičius kalbės apie tai, kas yra svarbu perduodant signalą savo klausytojui ir kodėl kartais vaikai mums nesako, kaip yra viskas iš tikrųjų bei kokiu būdu galėtume sustiprinti tarpusavio ryšį ir padėti vaikams jaustis geriau veiklose, kurias jie atlieką. Lektorius paskaitos metu teorinę medžiagą papildys ir praktiniais pavyzdžiais iš darbo su aukšto meistriškumo sportininkais bei sportuojančiais paaugliais.

Lektorės L. Puodžiukaitė–Lanauskienė ir D. Karpušenkovienė pristatys ir apžvelgs žymiausias modernaus ir klasikinio šokio mokyklas, pasidalins modernaus ir klasikinio šokio technikos mokymo metodais, kalbės apie mokytojo profesinius ypatumus. Modernaus ir klasikinio šokio technikos pamokose aptars technikos dėstymo ypatybes, kvėpavimo, muzikalumo, erdvės kūne pajautimo svarbą. Skirs laiko gilesnei analizei, pavyzdžiams bei asmeniniams atradimams aptarti, iškylančioms probleminėms vietoms nagrinėti.

Lektoriai:

Doc. dr. Birutė Banevičiūtė šokio teatro „Dansema“ įkūrėja, meno vadovė, choreografė ir pedagogė yra sukūrusi daugiau nei dvi dešimtis šiuolaikinio šokio spektaklių vaikams ir suaugusiems. Įvairių šiuolaikinio šokio technikų, improvizacijos ir kompozicijos bei šokio pedagogikos mokėsi JAV, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Italijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, taip pat seminaruose Lietuvoje. 2009 m. apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją „Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje“. Lektorė veda seminarus šokėjams, šokio mokytojams, choreografams Lietuvoje ir užsienyje.

Andrius Liachovičius sporto psichologas, praktikoje ieškantis būdų ir atsakymų, kaip padėti treneriams, sportininkams ir tėvams. Lektorius yra konsultavęs Pasaulio ir Europos medalių laimėtojus, Lietuvos gimnastikos rinktinės sportininkus, dailiojo čiuožimo bei sportinių šokių šokėjus. Lektorius naujausių idėjų semiasi ne tik iš savo patirties ar knygų, bet ir dalyvaudamas įvairiuose Europos sporto psichologijos renginiuose.

Deimantė Karpušenkovienė mokėsi J. Naujalio muzikos mokykloje, baigė M.K.Čiurlionio menų mokyklą ir įgijo baleto artistės kvalifikaciją, 2009 metais Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje įgijo choreografijos bakalauro ir magistro laipsnius. Lektorė nuo 1986 m. dirbo Lietuvos Nacionaliniame Operos ir Baleto Teatre baleto artiste, 1991 – 1999 metais šoko „Ballet Clasique de Paris“ Europos turuose, 1998 m. dalyvavo Anželikos Cholinos šokio teatro spektakliuose: „Moterų dainos“ ir „Romeo ir Džuljeta“, dalyvavo J. Smorigino pastatymuose „Laiškai M. K. Čiurlioniui“ ir „Albos namai“. Nuo 2008 metų dėsto Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

Lina Puodžiukaitė – Lanauskienė gimė Kaune, kur ir pradėjo savo šokio karjerą Kauno šokio teatre „Aura“. 1999, Lina Puodžiukaitė buvo pakviesta šokti Kris Cangelosi šokio trupėje Atlantoj, Džiordžijos valstijoj, JAV. Po metų ji įstojo studijuoti šokio bakalaurą į Šiaurės Karolinos Universiteto Menų koservatoriją, JAV. Ją baigus, Lina laimėjo William R. Kenan, Jr. Performing Arts Fellowship metams studijuoti ir dėstyti estetinį ugdymą bei šokti Niujorke. 2005 metais ji įstojo studijuoti šokį naujai sukurtoje Hollins Universiteto ir American Dance Festival magistro programoje, kurią baigus grįžo atgal į Lietuvą ir pasinėrė į čionykštį šokio pasaulį. Nuo 2006 iki 2010 Lina dirbo Kauno šokio teatre „Aura“, vedė šokio pamokas, statė pastatymus, dirbo tarptautiniuose projektuose. Vėliau įkūrė “Akademinį judesio teatrą”, dėstė Lietuvos Teatro ir Muzikos Akademijoje, skaitė paskaitų apie judesį ciklą Vilniaus Universiteto Kauno humanitariniame fakultete, penkerius metus vadovavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriui. Šiuo metu Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė yra mokytoja-ekspertė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, kur kuruoja šiuolaikinio šokio programą bei yra modernaus iš šiuolaikinio šokio metodinės grupės pirmininkė. Taip pat Lina yra šiuolaikinio šokio asociacijos pirmininkė, Nordic Culture Point mobilumo programos ekspertė, domisi ir kuria Mokyklos mokiniams, veda seminarium Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose projektuose, kur jungiamos skirtingos menų rūšys – šokis, muzika, cirkas, dailė ir kt.

Seminaro programa:

10.00 – 10.30

Dalyvių registracija

10.30 – 12.00

Paskaitos tema: „Šiuolaikinis požiūris į šokėjų ugdymą: iššūkiai ir galimybės“

Lektorė: doc. dr. Birutė Banevičiūtė

12.00 – 13.00

Pietų pertrauka

13.00 – 14.00

Paskaitos tema „Tinkamas signalo perdavimas ir supratimas“

Lektorius: Andrius Liachovičius

14.15 – 16.00

Paskaitos tema „Teorijos ir praktikos jungtys klasikinio šokio pamokoje“

Lektorė: Deimantė Karpušenkovienė (salė 1)

14.15 – 16.00

Paskaitos tema: „Modernaus šokio pamoka vakar ir šiandien“

Lektorė: Lina Puodžiukaitė – Lanauskienė (salė 2)

16.00 – 16.45

Refleksija, apibendrinimas

16.45 – 17.00

Pažymėjimų įteikimas

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Seminaro trukmė: 6 ak. val.
Kaina: 15 eur.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 57 7044 0600 0155 2624

Dalyvių skaičius seminare ribotas, surinkus grupę, registracija nutraukiama.
Registracija vyks iki 2019 m. spalio 21 d.

Registracija: https://forms.gle/pF2HrA5wAeusfgSd7

Sokio ugdymas

Muzika ir smegenys. Scenos baimė

2019-10-15

Paskaita „Muzika ir smegenys. Scenos baimė“


2019 m. 2019 m. spalio 28 d.
Pradžia:10 val., dalyvių registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Konferencijų salė

Tikslas – atskleisti muzikos poveikį ligų gydymo tikslams.

Dalyviai: meninio ugdymo pedagogai

Anotacija: muzikos naudojimas terapiniams tikslams nėra šių dienų atradimas, tačiau tai gydymo metodas, kuris skiriasi savo įvairiais taikomais metodais, turintis tikslą – atkurti, išlaikyti ir skatinti psichologinę, fizinę ir psichinę sveikatos būklę. Seminaro metu lektorė nusakys kaip muzika veikia mūsų smegenis ir kaip muzika apdorojama smegenyse. Apžvelgs muzikos poveikį organizmui ir jos panaudojimo galimybes ligų gydymo tikslams. Taip pat kalbėsime ir apie scenos baimę, kaip ją atpažinti ir kaip kontroliuoti.

Lektorius: otorinolaringologė Austėja Pečeliūnienė

Seminaro programos temos:
Kaip muzika veikia mūsų smegenis ir kaip muzika apdorojama smegenyse.
Ritmas, harmonija, tembras – smegenų reakcija į jų pokyčius.
Muzikos panaudojimas ligų gydymo tikslams.
Kaip atpažinti scenos baimę, scenos baimės fiziologiniai aspektai.
Kaip kontroliuoti scenos baimės simptomus.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Seminaro trukmė: 2 ak. val.
Kaina: 5 eur.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 57 7044 0600 0155 2624

Dalyvių skaičius seminare ribotas, surinkus grupę, registracija nutraukiama.
Registracija vyks iki 2019 m. spalio 21 d.

 

 
Muzika ir_smegenys

Harmonijos ABC

2019-09-30

Renginio afia

Maloniai kviečiame dalyvauti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojo eksperto Algirdo Kiškio knygos ,,Harmonijos ABC" pristatyme, kuris vyks š. m. spalio 10 d., 14 val., Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos Konferencijų salėje.

Paroda

2019-09-30

PLAKATAS

Spalio 2 d., 14 val. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriuje vyks Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų piešinių parodos atidarymas.

Paskaita

2019-09-20

Rugsėjo 11 d., Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojai Gintaras Samsonas ir Rytis Mažulis skaitė paskaitą muzikos skyriaus mokiniams „Įvadas į šiuolaikinę muzikos kūrybą“. Paskaitos metu lektoriai ne tik supažindino mokinius su šiuolaikine, profesionaliąja muzikine kūryba, naujausiomis muzikos komponavimo technikomis bei muzikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, tačiau siekė sužadinti mokinių smalsumą ir norą kurti patiems, plėtoti savo kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis